•  Lift bij brand: noodzaak  
   of nodeloos gevaarlijk? 

  Lees meer over thema van het congres
 •  Congres gemist?  
   Bekijk de hand-outs 

  Alle presentaties op een rij
 •  4x onderzoek over  
   liftgebruik bij brand 

  Bekijk de samenvattingen en rapporten

  Is het technisch mogelijk om bestaande liften in woongebouwen zo toe te rusten dat ze geschikt zijn voor de evacuatie van minder zelfredzame bewoners? Hoe staan gebouweigenaren en het publiek in het algemeen tegenover liftgebruik bij brand? Tijdens het congres Liftgebruik bij brand zijn verschillende onderzoeken gepresenteerd. De belangrijkste resultaten vindt u hieronder. 

  1. MinISTERIEEL Onderzoek naar DE gebruikSMOGELIJKHEDEN van liften bij brand

  • Uitgevoerd door: Antea Group
  • In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Lees hier het onderzoekrapport over randvoorwaarden voor gebruik van lift bij brand in woongebouwen.

  Het onderzoek richt zich op de vraag of en hoe gerealiseerd kan worden dat ingeval van brand in een woongebouw op een veilige en verantwoorde wijze een lift kan worden gebruikt bij de ontruiming van het gebouw. Onderzocht is welke bouwkundige, installatietechnische en organisatorische randvoorwaarden van belang zijn. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de meerkosten van een ‘ontruimingslift’ ten opzichte van een reguliere lift – zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het onderzoek heeft geen betrekking op ‘evacuatieliften’ specifiek bedoeld voor hoogbouw. De focus van het onderzoek ligt op de risico’s waar zelfstandig wonende personen met een beperking (vooral ouderen) mee te maken hebben bij het veilig kunnen verlaten van een appartementencomplex.

  Bekijk hier de volledige presentatie over het ministerieel onderzoek:

   

   

  2. Onderzoek onder gebouweigenaren: hoe kijken zij aan tegen liftgebruik bij brand?

  • Uitgevoerd door: Liftinstituut
  • Mogelijk gemaakt door: Stichting NIVL

  De belangrijkste resultaten op een rij:

  • 25% van de respondenten geeft aan een evacuatieplan te hebben.
  • 73,2% van de respondenten wil liften opnemen in het evacuatieplan als dat veilig mogelijk is. Degene die dat niet doen, vinden het toch te risicovol en wijzen erop dat mensen geleerd is: "Bij brand geen lift".
  • 58,6% van de respondenten meldt dat 0-10 % van de bewoners niet kan vluchten via de trap.
  • 69% van de respondenten denkt dat deze mensen door medebewoners of brandweer geëvacueerd worden; 17% denkt dat deze mensen de lift nemen: "Het kan niet anders".
  • 62,3% van de ondervraagden is bereid geld te investeren om hun liften – indien technisch mogelijk – geschikt te maken voor evacuatie bij brand.
  • 33,3% van de ondervraagden vindt dat inzet van liften alléén kan wanneer dat onder begeleiding gebeurt.
  • 64,8% van de ondervraagden vindt dat er een wettelijke bepaling moet komen die vastlegt dat liften in nieuwbouw geschikt moeten zijn voor het evacueren van niet-zelfredzame personen.

  3. Publieksonderzoek: is het publiek bereid om de lift bij brand te gebruiken?

  • Uitgevoerd door: Motivaction
  • In opdracht van: Liftinstituut
  • Mogelijk gemaakt door: Stichting NIVL

  Bekijk hier de samenvatting van het onderzoek onder de Nederlandse bevolking.

  Het onderzoek biedt inzicht in kennis, houding en gedrag van het publiek als het om liftgebruik bij brand gaat. Ook gaat het onderzoek in op de de algemene maatschappelijke attitude alsmede de attitude van flatbewoners tegenover liftgebruik bij brand. Verder geeft het onderzoek antwoord op de vraag: is het het publiek bereid om bij brand de lift te gebruiken?

  4. ANBO-onderzoek: enquête brandveiligheid en vluchtplan in gebouwencomplexen

  • Uitgevoerd door: ANBO (Belangenorganisatie voor senioren)
  • Gehouden onder ANBO-leden in de leeftijd van 61 tot 90 jaar, waarvan 19% moeilijk ter been

  De belangrijkste uitslagen op een rij:

  > Over het belang van brandveiligheid:

  • 78,8% van de respondenten vindt brandveiligheid heel belangrijk; 19% vindt het belangrijk.
  • Bij slechts 15% staat brandveiligheid ook echt op de agenda; 40% heeft het er wel eens over.
  • 26% heeft een vluchtplan; slechts 10% ervan kent het.
  • In 8,9% van de gevallen wordt rekening gehouden met mensen die slecht ter been zijn.
  • Geoefend wordt er haast niet (0,6 %).

  > Over vluchten:

  • 17,6% van de respondenten weet zelfstandig te vluchten; 60% denkt het. 6,1% geeft aan (waarschijnlijk) niet zelfstandig te kunnen vluchten.
  • Wie de verantwoordelijkheid draagt voor de evacuatie van minder zelfredzamen is onduidelijk.
  • In 6,6% van de gevallen is er BHV of vergelijkbaar.

  > Over de liften in het complex:

  • In 83% van de gevallen is er een lift. In 3,2% van de gevallen is dit een brandweerlift.
  • 93,4% gebruikt de lift niet bij brand. 65,2% doet dat ook niet als er begeleiding is.

  Bekijk hier de integrale weergave van de presentatie van de laatstgenoemde drie onderzoeken: