•  Lift bij brand: noodzaak  
   of nodeloos gevaarlijk? 

  Lees meer over thema van het congres
 •  Congres gemist?  
   Bekijk de hand-outs 

  Alle presentaties op een rij
 •  4x onderzoek over  
   liftgebruik bij brand 

  Bekijk de samenvattingen en rapporten

  Nu geldt in Nederland: bij brand geen lift. Het Bouwbesluit schrijft voor dat gebouwevacuatie via de trap moet plaatsvinden. Een lift kan immers uitvallen. Echter, de ervaring leert dat de evacuatie van ouderen en minder zelfredzame personen uit woongebouwen eigenlijk niet meer zonder lift kan. Bovendien zijn er situaties denkbaar waarbij evacuatie per lift zou moeten kunnen, of waarbij het risico van evacuatie via de lift lager is dan het risico van evacuatie via de trap.

  Alle reden voor Liftinstituut om hier aandacht voor te vragen. Maar er zijn ook andere partijen die zich de afgelopen jaren over het thema hebben uitgesproken:

  • OKTOBER 2017 – IFV: “Een oudere is niet in staat via een trap te vluchten”
   Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het onderzoeks- en opleidingscentrum van de brandweer, liet zich tijdens de preventieweek 2017 uit over liftgebruik bij brand. René Hagen, lector (brand)preventie bij IFV, stelde: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige en enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten. De lift zit vaak naast de trap en als de brand zich verderop in het gebouw bevindt, dan kan de lift nog functioneren.” Evacuatie per lift gebeurde al tijdens een brand in een woongebouw in Nijmegen: de brandweer redde ouderen door – tegen de regels in – de lift te gebruiken.

  • OKTOBER 2017 – Liftinstituut: “Liftgebruik kan, onder voorwaarden"
   Liftinstituut reageerde direct op dit bericht met de melding dat liftgebruik bij brand wel kan, mits aan (lift- en gebouw)technische en mogelijk ook aan organisatorische voorwaarden wordt voldaan.

  • FEBRUARI 2018 – Liftenbranche: “Houd je aan ‘bij brand geen lift” 
   De brancheorganisatie van liftfabrikanten reageerde met de oproep om toch vooral bij brand geen gewone lift in te zetten. Gewone liften zijn volgens de brancheorganisatie niet geschikt om bij brand te gebruiken. Bovendien zou het onduidelijkheid scheppen. Daarbij werd aangegeven dat er een norm in ontwikkeling is voor liften die kunnen worden toegepast voor de evacuatie van niet-zelfredzame personen bij brand. Wie dat wil, zou nu al zo’n lift kunnen laten bouwen.

  • MAART 2018 – Overheid stimuleert partijen om zelf met aanpak te komen
   Liftinstituut en IFV vroegen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om in actie te komen. Bijvoorbeeld door in nieuwe gebouwen – of op zijn minst in nieuwe gebouwen voor senioren en minder zelfredzamen –  ‘evacuatieliften’ verplicht te stellen. Bob van Os van het ministerie gaf aan dat er vooralsnog geen wetgeving komt. In plaats daarvan stimuleert de overheid partijen om zelf met een aanpak te komen rond de evacuatie van minder zelfredzame personen bij brand.

  • MAART 2018 – Kamervragen leiden tot onderzoek
   Kamervragen vanuit 50PLUS zorgden ervoor dat minister Ollongren onderzoek: “Ik laat nog onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om liften toch te gebruiken voor het vluchten bij brand door ouderen en personen met een beperking. Ik wil uw Kamer daarover in de tweede helft van dit jaar nader informeren.” De resultaten van dit onderzoek  en de resultaten van andere, door Stichting NIVL mogelijk gemaakte onderzoeken  onder eigenaren en publiek worden tijdens het congres toegelicht. Ook vormen de onderzoeksresultaten de basis voor een discussie met alle betrokken partijen en de congresbezoekers.