•  Lift bij brand: noodzaak  
   of nodeloos gevaarlijk? 

  Lees meer over thema van het congres
 •  Congres gemist?  
   Bekijk de hand-outs 

  Alle presentaties op een rij
 •  4x onderzoek over  
   liftgebruik bij brand 

  Bekijk de samenvattingen en rapporten

  Aan het congres Liftgebruik bij Brand werkten maar liefst 14 sprekers, panel- en forumleden mee. Het congres werd gepresenteerd door tv- en congresroutinier Judith de Bruijn.

  De sprekers

  Marco Waagmeester / Liftinstituut Holding
  Functie: directeur Liftinstituut Holding
  Stelling: “Het is belangrijk om ook te kijken naar de ervaringen op dit gebied in het buitenland.”
  Download de hand-out 
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube 

   

   
    

   

  René Hagen / Instituut Fysieke Veiligheid
  Functie: lector Brandpreventie, Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
  Onderwerp: ‘drietrapsbenadering’ bij gebruik van liften ingeval van brand
  Stelling: “Eigenlijk zouden we de risico’s van evacuatie van minder zelfredzame personen via de trap moeten vergelijken met de risico’s van evacuatie met behulp van de liften.”
  Download de hand-out 
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   
   

  Willem Kasteleijn / Liftinstituut
  Functie: productmanager liften Liftinstituut
  Onderwerp: de risico’s van liftgebruik bij brand
  Stelling: “Er is geen standaardoplossing.”
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   


  Harold Bussing / VLR
  Functie: voorzitter brancheorganisatie VLR en algemeen directeur KONE liften
  Onderwerp: bij brand geen lift – "liftgebruik bij brand alléén wanneer de lift daartoe ontworpen is conform de normen"
  Stelling: “Bij brand géén lift! Schep geen onduidelijkheid.”
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   

   

  Bob van Os / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Functie: beleidsmedewerker brandveiligheid op de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Onderwerp: het onderzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de mogelijkheden voor het veilig gebruik van liften bij brand – wat is de rol van de overheid en wat is het doel en wat zijn de achtergronden van het onderzoek?
  Stelling: “Het ministerie onderkent het belang van evacuatie met liften, maar ziet graag dat partijen dit zelfstandig regelen.”
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube 

   
     

  Susan Eggink-Eilander / Antea Group
  Functie: senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid bij Antea Group.
  Onderwerp: de resultaten van het ministerieel onderzoek naar de mogelijkheden voor het veilig gebruik van liften bij brand
  Stelling: "Het onderzoek is praktisch ingestoken en kwam tot stand met hulp van een klankbordgroep van vakspecialisten."
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   

   

  John van Vliet / Liftinstituut
  Functie: directeur Liftinstituut
  Onderwerp: 'zelfredzame' liften – "Laat de lift zelf bepalen of gebruik mogelijk is"
  Stelling: “Zelfs vliegtuigen zijn tegenwoordig ‘zelfredzaam’, nu de liften nog”
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   

   

  Nico Bosman / Eurlicon
  Functie: senior adviseur lifttechnisch adviesbureau Eurlicon
  Onderwerp: "Wat gaat het kosten?"
  Stelling: “Kijk niet alléén naar de lift zelf. Ook randvoorzieningen kunnen belangrijk zijn.”
  Download de hand-out
  Bekijk de volledige presentatie op YouTube

   

   

   

  De panelleden (BEKIJK DE INTEGRALE WEERGAVE VAN DE PANELDISCUSSIE)

  Alfred van den Bosch / Woonvisie
  Functie: directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP
  Stelling: “Wij hebben geen terugverdienmodel als het gaat om investeringen in liften die kunnen worden gebruikt voor de evacuatie van minder zelfredzame personen bij brand.”

   

   

   

   

  Heiko Haasjes / Syntrus Achmea
  Functie: projectmanager zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance
  Stelling: “Belangrijk om te bepalen wat de meest effectieve maatregelen zijn voor meer (brand)veiligheid in vastgoed.”

   

   

   

   
   

  Anneliek van Maarseveen / Carante Groep
  Functie: hogere-veiligheidskundige en adviseur veiligheid binnen de afdeling Huisvesting en Calamiteitenonderzoeker bij Carante Groep (samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector)
  Stelling: “Maak per situatie een beslisboom, zodat duidelijk wordt in welke situaties de lift kan/moet worden gebruikt."

   

   

   

   

  Fred Schuurs / VvE Belang
  Functie: voorzitter Stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars)
  Stelling: “Ook ik ben benieuwd naar de antwoorden van de 250 VvE’s die deelnamen aan het onderzoek.”

   

   

   

   

  De forumleden

  Paul van Soomeren / DSP-Groep
  Functie: oprichter van onderzoeksbureau DSP-Groep en ervaringsdeskundige op onder meer het gebied van menselijk gedrag
  Stelling: “Ik vraag me af of mensen die altijd ‘bij brand geen lift’ hebben geleerd, zomaar in een evacuatielift stappen.”
   
   

   

   

   

  Atie Schipaanboord / ANBO
  Functie: coördinator collectieve belangenbehartiging – Zorg en Wonen – Seniorenorganisatie ANBO
  Stelling: “Goed dat er bewustwording ontstaat bij senioren en dat ze er over nadenken, wat te doen bij brand”

   

   

   

   
   

  Alfred van den Bosch / Woonvisie
  Functie: directeur woningcorporatie Woonvisie en voorzitter NEVAP
  Stelling: “Wij hebben geen terugverdienmodel als het gaat om investeringen in liften die kunnen worden gebruikt voor de evacuatie van minder zelfredzame personen bij brand.”

   

   

   

   

  Bob van Os / ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Functie: beleidsmedewerker brandveiligheid op de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Stelling: “Het ministerie onderkent het belang van evacuatie met liften, maar ziet graag dat partijen dit zelfstandig regelen.”

    

   

   

   

  René Hagen / Instituut Fysieke Veiligheid
  Functie: lector Brandpreventie, Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
  Stelling: “Eigenlijk zouden we de risico’s van evacuatie van minder zelfredzame personen via de trap moeten vergelijken met de risico’s van evacuatie met behulp van de liften.”

   

   

   

   

  Ko Legez / Orona
  Functie: manager kwaliteit, veiligheid en techniek Orona
  Stelling: “Lifttechnisch gezien is er heel veel mogelijk”

   

   

   

   

   

  Fred Schuurs / VvE Belang
  Functie: voorzitter Stichting VvE Belang (belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaars)
  Stelling: “Ook ik ben benieuwd naar de antwoorden van de 250 VvE’s die deelnamen aan het onderzoek.”