•  Lift bij brand: noodzaak  
   of nodeloos gevaarlijk? 

  Lees meer over thema van het congres
 •  Congres gemist?  
   Bekijk de hand-outs 

  Alle presentaties op een rij
 •  4x onderzoek over  
   liftgebruik bij brand 

  Bekijk de samenvattingen en rapporten

  Heeft u het congres bezocht en wilt u de details nog eens nalezen? Of was u niet in de gelegenheid het congres te bezoeken? Hieronder vindt u alle presentaties en hand-outs in volgorde van het programma.

  • Opening door Marco Waagmeester, directeur Liftinstituut Holding.  • "Gebruik van liften bij brand vraagt om ‘drietrapsbenadering’" door René Hagen van het Instituut Fysieke Veiligheid.

   René Hagen, lector Brandpreventie aan de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), pleitte voor de drietrapsbenadering: 1. Wat als we bestaande liften gebruiken? 2. Welke minimale aanpassing is nodig om bestaande liften redelijk betrouwbaar in te zetten? 3. Hoe ziet de evacuatielift eruit die een plekje in het Bouwbesluit zou moeten krijgen?  • "De risico’s van liftgebruik bij brand" door Willem Kasteleijn, productmanager liften bij Liftinstituut.

   Als je besluit bij brand bestaande liften te gebruiken, dan kan het mis gaan. Rookvorming en stroomuitval zijn enkele van die risicofactoren. En gedragen mensen zich zoals je verwacht? Lifttechnici wisselden hierover van gedachten met Liftinstituut. Kasteleijn gaf een overzicht.  • "Bij brand géén lift!" door Harold Bussing van brancheorganisatie VLR.

   Harold Bussing, voorzitter brancheorganisatie VLR en Algemeen Directeur KONE liften, onderstreepte het belang van Bij brand geen lift: "Schep geen onduidelijkheid! Wil je een lift inzetten voor de evacuatie van minder zelfredzame personen? Hanteer dan de CEN/TS 81-76. Met aanvullende eisen voor het evacueren van minder zelfredzame personen." Ook pleitte hij voor bronbestrijding in plaats van symptoombestrijding.  • "Brandveilig gebruik van liften bij seniorencomplexen" door Bob van Os van het ministerie van BZK

   Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer gaf minister Ollongren opdracht tot onderzoek naar het antwoord op de vraag: zijn er mogelijkheden om bij brand veilig liften te gebruiken? Bob van Os, beleidsmedewerker brandveiligheid bij de afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit binnen de Directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, schetste de rol van de overheid en het doel en de achtergronden van het onderzoek.  • Onderzoek "Het gebruik van liften bij brand" door Susan Eggink-Eilander van Antea Group

   Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer gaf minister Ollongren opdracht tot onderzoek naar het antwoord op de vraag: zijn er mogelijkheden om bij brand veilig liften te gebruiken? Susan Eggink-Eilander, senior adviseur SAVE, Businesslijn Milieu & Veiligheid binnen Antea Group, behandelde de uitkomsten van het onderzoek. Ook introduceerde  zij het ‘scenariodenken’. "De scenario’s voor evacuatie hangen onder meer af van het type gebouw, maar ook van de aard van de bewoners van een gebouw. Zij zijn ‘de moeilijkste factor’, omdat zij moeten beslissen over hun vluchtgedrag, de route en de middelen die zij hiervoor gebruiken."


  • "De zelfdenkende lift" door John van Vliet, directeur Liftinstituut

   "Laat niet mensen, maar de lift zelf bepalen of gebruik mogelijk is. Vliegtuigen kunnen zonder menselijk ingrijpen veel. Computers kunnen in de hectiek soms beter beslissen dan mensen. Dat kun je ook bij liften toepassen." Van Vliet maakte het concreet met een voorbeeldoplossing. En gaf aan dat het in alle gevallen belangrijk is om bewoners goed te informeren over de evacuatiemogelijkheden: hoe kunnen zij dan het beste handelen?  • "Wat gaat het kosten?" door Nico Bosman van Eurlicon 

   Senior adviseur Nico Bosman van lifttechnisch adviesbureau Eurlicon gaf inzicht in het kostenplaatje. Hij schetste de meerkosten van brandweer-, evacuatie- en zelfdenkende liften. Bij nieuwbouw liggen die tussen de 7.000 en 20.000 euro. Daar komen nog bouwkundige kosten voor aanvullende brandcompartimentering bij. Een behoorlijke investering, maar de lift is dan wel echt veilig te gebruiken bij brand.


  Paneldiscussie

  Bekijk hieronder de belangrijkste momenten uit de paneldiscussie die plaatsvond tijdens het congres Liftgebruik bij Brand.

  Presentatie van de Onderzoeken

  Bekijk hieronder de integrale weergave van de onderzoeken die werden gepresenteerd tijdens het congres Liftgebruik bij Brand.